Αναλαμβάνουμε την εισαγωγή, ωρίμανση, συντήρηση και εμπορία χιλιάδων κιβωτίων μπανανών. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και συνδυασμό με την εμπειρία εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την ολοκληρωμένη διαδικασία του χονδρικού εμπορίου μπανανών.

Στο εμπόριο μπανανών είναι σύνηθες η μετασυλλεκτική ωρίμανση. Καθώς είναι μια αναγκαία διεργασία η οποία πραγματοποιείται παγκόσμια ιδιαίτερα για τις μπανάνες οι οποίες αποτελούν φρούτα που συλλέγονται πρώιμα. Παρακάτω αναλύονται ποικίλες τεχνικές που από πρακτική άποψη επιτρέπουν την ομοιόμορφη και ασφαλή ωρίμανση φρούτων σε σύντομο χρόνο.

Εμπόριο Μπανανών

Η συμβολή της σωστής διαδικασία συλλογής και ωρίμανσης μπανανών στην εμπορία μπανανών. Είναι σημαντικό για πρακτικούς λόγους π.χ να αποφευχθεί η πρώιμη και αντικανονική πτώση των καρπών, ακόμα για να διασφαλισθεί η συντηρησιμότητά τους ή να αποφευχθούν παρασιτικές και φυσιολογικές ασθένειες και να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του προϊόντος χωρίς μώλωπες τα φρούτα και τα λαχανικά συλλέγονται πριν τη φυσική τους ωρίμανση .

Από πλευράς καταναλωτή η επιθυμητή ωρίμανση, η οποία στην πραγματικότητα δε συμπίπτει συνήθως με τη φυσική ωρίμανση, διασφαλίζεται με τον κατάλληλο χρόνο, κατά τη διάρκεια δηλαδή της συντήρησης και/ή της εμπορικής διανομής. Η μπανάνες που εισάγονται στην Ελλάδα σχεδόν ποτέ δεν συλλέγονται στο στάδιο της φυσικής ωρίμανσης, συλλέγονται σε τέτοιο επίπεδο ωρίμανσης ώστε να μπορούν αυτόνομα να φτάσουν αργότερα τη φυσική ωρίμανση.

Είναι κατανοητό επομένως πως τη στιγμή της συλλογής οι μπανάνες δεν έχουν, γενικά, τα απαραίτητα χαρακτηριστικά χρώμα, άρωμα, χυμό, γεύση για την άμεση κατανάλωσή τους.Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτυγχάνονται κατά τη συντήρηση ή/και την εμπορική διανομή των μπανανών.

Υπάρχει η ΤΑΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ η οποία πραγματοποιείται μέσω του ίδιου του φρούτου, καθώς κατά την συλλογή του ήδη έχει αποκτήσει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να ολοκληρωθεί αυτόνομα η πλήρη βιολογική ωρίμανση. Και είναι και η ΤΕΧΝΗΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ η οποία επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα καθώς τα φρούτα έχουν συλλεχθεί πρώιμα, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία ΣΑΡΡΗΣ Κ. ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. εμπορεύεται μπανάνες μόνο βιολογικής ωρίμανσης λαμβάνοντας υπόψιν τους παρακάτω καθοριστικούς παράγοντες ωρίμανσης για τον αποπρασινισμό και την ταχεία ωρίμανση.

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση και ξεχωρίσουν το κατάλληλο χονδρικό εμπόριο μπανανών.

Οι μπανάνες πρέπει να ωριμάζουν σε θερμοκρασίες από 14,5οC μέχρι 18οC και η σχετική υγρασία του αέρα να είναι 85-95% για διάστημα περίπου δύο εβδομάδων. Επιπλέον κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης, παράγεται πολλή θερμότητα, επομένως πρέπει οι χώροι να κλιματίζονται όσον είναι αυτό εφικτό. Σε περίπτωση που χρειάζεται να επιταχυνθεί η διαδικασία ωρίμανσης και να μειωθεί στις 7 ημέρες κατά προσέγγιση είναι σημαντικό να τοποθετούνται σε νάιλον συσκευασία και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη υγρασία καταβρέχοντας τες με ορισμένη ποσότητα νερού.

Πως η συντήρηση σχετίζεται άμεσα με το σωστό εμπόριο Μπανανών.

Η συντήρηση είναι καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα όλων των φρούτων. Συγκεκριμένα για τις μπανάνες πρέπει να γίνεται σε αποθηκευτικούς χώρους με θερμοκρασία 10 έως 20ο C, και πολύ καλά κλειστή νάιλον συσκευασία. Στην φάση αυτή είναι σημαντικό οι χώροι να είναι καλά αεριζόμενοι και χωρίς υγρασία.